Restorasyon

FAALİYET ALANLARIMIZ - RESTORASYON

Ülkemizin binlerce yıllık geçmişinden bugünümüze kadar taşınan kültür varlıklarımızın bugünümüzden geleceğe aktarılmasında ; yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden , her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, yıpranmış ve yıkılan, harap olan bölümler aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak yapılmaktadır.